Pages

പുതുവത്സ രാശംസക ള്‍.

പുതുവത്സ രാശംസക  ള്‍.


ഓടി അടു ത്തതും അക ന്നതും
പുതു വര്‍ഷം , പുലരുവോളം
പുണര്‍ ന്നതും പൂമ്പൊടി കുട ഞ്ഞതും
പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങ ള്‍

പ്രായമൊന്നേ റി, മെല്ലെ മാറു ന്നു
ശീല ങ്ങ ള്‍, പരാതി മനസ്സിലെഴു  ന്നു
പുതുമ കണ്ടു തീ  ര്‍ ക്കുന്നു കണ്ണുക ള്‍
കണ്ടതെല്ലാം ജിവിത ക്ലേശ്ശ ങ്ങ ള്‍

പിറക്കു ന്നു മറക്കു ന്നു
വളരു ന്നു തളരു ന്നു
പൊറുക്കുവാ ന്‍ പ്രതീക്ഷ ക ൾ
പുതു പുലരികള്‍ പൂക്കുന്നു

കഴിയുമീ  ജീവിതം
ഇരുട്ടിവെളുത്ത പോ ല്‍
പുതുമയീ  വര്‍ഷാന്ത്യത്തില്‍
കുപ്പിവാങ്ങി മിനുങ്ങിയും

എത്ര എത്ര ബ്രാണ്ടുക ള്‍
സൗഹൃദം പോ ല്‍ സുലഭമായ്
വാങ്ങി കൂടി കൊഴുപ്പി ച്ചാ ല്‍
പുതുവര്‍ഷം കേമമായ്

കണികാണേ ണ്ട  കഴിഞ്ഞെല്ലാം
രാത്രിയില്‍, പുതു പുലരിയുറങ്ങി യും
ഉണർ ന്നിനിയടുത്ത വര്‍ഷാന്ത്യം
നേരുന്നു  പുതുവത്സരാശംസകള്‍.
.... 

No comments: