Pages

കൊമ്പ്

കൊമ്പ്
പിടിച്ച മുയലിനു കൊമ്പുരണ്ടെണ്ണം
പിടിച്ചു നിന്നവൻവിളിച്ചു കൂവുന്നു
പറഞ്ഞു പോയല്ലോ കൊമ്പ്, യെങ്ങനെ
പറഞ്ഞതല്ലാതാവും കൂർത്തയാശ്രവസ്സുകൾ     


 

No comments: